REGIO

Evenimente culturale

Activitatea de diseminare presupune împărtăşirea rezultatelor proiectului altor structuri de acelaşi tip sau persoane interesate de perpetuarea acestui gen de activităţi – promovarea turismului. Este o activitate distinctă în cadrul proiectului şi se va face pe diverse canale de comunicare: prin intermediul anunţului şi comunicatului de presă de la finalizarea proiectului, broşurilor, emisiunilor radio, în rândul propriilor colaboratori, în mediul de turism, pe Internet, prin filmul documentar şi sesiunea de comunicări ştiinţifice.

Preconizăm că, activităţile derulate să-şi găsească “ecou” şi în rândul instituţiilor de stat şi particulare care nu participă la proiect, dar care, prin statutul lor, sunt chemate să conserve şi să restaureze bunuri patrimoniale clasate/clasabile. Aceste activitati vor deveni precursoarele viitoarelor proiecte similare care vizeaza restaurarea- conservarea edificiilor patrimoniale si bunurilor culturale nationale.

 

Organizare sesiune comunicări ştiinţifice

Parohia „Sf. Nicolae” – Dorobănţia va organiza în ultima lună de proiect un vernisaj al expoziţiei cu intrare liberă ce va fi prezentată în Pronaosul lăcaşului de cult. Cu această ocazie se va face şi recepţia picturii restaurate şi se va prezenta de către specialişti – istorici, arhitecţi, restauratori şi constructori, valoarea adăugată a programului iconografic salvat şi redat circuitului turistic.

Din dorinţa unei promovări optime a proiectului şi a rezultatelor acestuia, la eveniment vor fi invitaţi reprezentanţi mass-media.

Se va pune la dispoziţia participanţilor la eveniment, broşura editată în cadrul proiectului care va reliefa obiectivele, activităţile şi rezultatele obţinute pe parcursul implementării proiectului.

Este foarte important ca demersul iniţiat de Parohia Dorobantia să fie înţeles şi replicat şi altor posibili beneficiari, administratori ai unor monumente istorice. Realizarea recepţiei lucrărilor se impune a fi făcută într-un mediu adecvat de către specialişti, prin acest demers asigurându-se transparenţa necesară şi optima promovare media.