REGIO

Mediatizare

Activitatea de promovare presupune informarea cu privire la oportunităţile oferite de participarea la activităţile proiectului a altor instituţii sau persoane interesate de perpetuarea acestui gen de activităţi prin oferirea de bune practici în raport cu obiectivul dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, cu accent pe turismul cultural-istoric, religios care crează oportunităţi de creştere economică regională şi locală şi contribuie la crearea de noi locuri de muncă prin valorificarea patrimoniului cultural, specific regiunii de dezvoltare Sud Vest Oltenia.

Mediatizarea proiectului se concretizează prin:

– Publicarea unui anunţ de presă de începere a proiectului;

– Publicarea unui anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor;

– Emiterea de comunicate de presă (de începere şi finalizare proiect);

– Realizarea unui film documentar;

– Tipărirea de pliante, broşuri şi postere;

– Realizarea prezentei platforme de comunicare on line, destinată special proiectului;

– Montarea unui infochioşc;

– Difuzarea de emisiuni la radio cu specialişti în domeniu;

– Montarea unei plăci permanente pentru prezentarea proiectului.

Pentru obţinerea celor mai bune rezultate în cadrul proiectului, şi pentru dezvoltarea ulterioară încheierii acestuia, este necesară conceperea şi realizarea de pliante şi postere care să ofere o imagine de ansamblu asupra obiectivelor şi scopului proiectului. Acestea au rolul de a promova proiectul şi de a informa publicul larg despre patrimoniul cultural-istoric de mare valoare şi originalitate existent în Cetatea Banilor.

De asemenea, comunicatele de presă redactate vor fi transmise în presa scrisă pentru a informa publicul larg despre proiect şi despre importanţa şi necesitatea desfăşurării unor astfel de proiecte care au o contribuţie majoră la îmbunătăţirea gradului de atractivitate a regiunii Oltenia şi la crearea de noi locuri de muncă.

Vor fi difuzate la radio „Trinitas” emisiuni în cadrul cărora vor fi invitaţi să participe specialişti ce îşi vor spune punctul de vedere în legătură cu impactul activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului asupra patrimoniului eclezial aflat în jurisdicţia Bisericii.

Panoul pentru afişare temporară, placa pentru amplasare permanenta şi filmul documentar vor folosi atât pentru informare cât şi pentru promovarea proiectului. Se vor sublinia: etapele, impactul, locul şi rolul proiectului în domeniul politicii de dezvoltare a turismului regional şi local.

Infochioşcul se va instala în vederea consultării bazei de date de către turiştii interesaţi a unor informaţii atât despre bunurile de patrimoniu pe care le deţine biserica Dorobănţia  cât şi despre alte obiective patrimoniale, de interes eclezial şi turistic din regiunea Sud Vest Oltenia, fără a fi nevoiţi să consulte un specialist.

Materiale publicitare aferente proiectului:

 

Pliante
Poster
Broşură
Anunţ de presă privind începerea proiectului
Panou temporar pentru asigurarea vizibilităţii
Comunicat de presă după semnarea contractului de grant (pentru promovarea proiectului)
Anunţ de presă privind finalizarea proiectului
Comunicat de presă la finalizarea proiectului (pentru diseminarea rezultatelor)
Placă permanentă la finalizarea lucrărilor pentru asigurarea vizibilităţii
7 emisiuni la radio „Trinitas”